Splošni pogoji in varovanje podatkov

1. Splošne smernice

Splošni pogoji uporabe spletne strani NETINET.si, s katero upravlja podjetje Zenith Consulting, d.o.o. (v
nadaljevanju Ponudnik) so s strani uporabnika spletne strani sprejeti, ko se le-ta odloči za uporabo strani.
V primeru, da se uporabnik spletne strani ne strinja s Splošnimi pogoji, prosimo, da uporabnik spletno
stran zapusti oz. je ne uporablja na kakršnekoli način. V vsakem primeru se Ponudnik odvezuje vsakršne
odgovornosti za morebitne posledice uporabe spletne strani.

Ponudnik si pridržuje pravico, da Splošne pogoje uporabne spletne strani spremeni kadarkoli in v
kakršnemkoli okviru in obsegu. To Ponudnik stori tako, da na tej spletni strani objavi dopolnjeno verzijo
dokumenta. Ponudnik o spremembi ni dolžan obvestiti uporabnikov spletne strani na kakršenkoli način
(e-pošta, socialni mediji, itd.), saj je vsebina vedno objavljena na spletni strani prosto dosegljiva vsakemu
obiskovalcu.

Objavljeni Splošni pogoji določajo okvire uporabe celotne spletne strani z vso pripadajočo strukturo in
vsebino. Slednje vključuje torej vse podstrani, morebitne spletne obrazce, pripete dokumentne datoteke
(PDF, DOC(x), XLS(x), itd), multimedijske datoteke (JPG, GIF, PNG, MOV, AVI, MP4, itd) ali vsebine v
drugih oblikah, objavljene na tej spletni strani.

2. Objava in uporaba spletnih vsebin

Kakršnakoli vsebina, objavljena na tej spletni strani, je bila pripravljena izključno z namenom ponuditi
obiskovalcem čim bolj točne informacije na temo storitev, ki jih podjetje ponuja in na temo spletnih
sistemov, oglaševanja in dejavnosti. Ponudnik je vložil in na redni ravni vlaga veliko energije, časa in
ostalih sredstev, da so informacije na tej strani čim bolj točne in brez napak. Obenem Ponudnik enako
skrbno redno preverja, da vse funkcionalnosti spletne strani delujejo nemoteno (npr. spletni obrazci,
dosegljivost eksternih vsebinskih datotek, delovanje eksternih povezav na druge spletne vire, itd).
Ponudnik se trudi, da v primeru priprave vsebine, ki se veliki meri zanaša na informacije javnega značaja
in na informacije, dosegljive na drugih spletnih straneh, vedno priloži tudi vir. Tako obiskovalec vedno
lahko preveri resničnost navedb tudi pri neodvisnih virih. Ponudnik je v primeru povezav na druge
spletne vire odvezan vsakršne odgovornosti za vsebine na teh spletnih straneh, saj nima neposrednega
vpliva na vsebino na njej.

3. Odveza odgovornosti Ponudnika

Uporabniki, ki obiščejo spletno stran Ponudnika, spletne vsebine pregledujejo in funkcionalnosti spletne
strani uporabljajo, te aktivnosti izvajajo v celoti na lastno odgovornost. Kot navaja prva točka Splošnih

pogojev, se uporabniki zavežejo, da bodo pred uporabo preverili Splošne pogoje spletne strani. Ponudnik
na to, ali uporabniki to res storijo, zaradi tehnoloških omejitev in same narave delovanja svetovnega
spleta na to nima vpliva.

Ponudnik zato ne prevzema odgovornosti v nobeni meri za kakršnekoli posledice, ki jih Uporabnik lahko
morebiti utrpi kot posledico uporabe spletne strani Ponudnika. Ponudnik prav tako ne prevzema
odgovornosti za vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh, do katerih Ponudnik zagotavlja spletne
povezave (t.i. "hyperlink"). Gre namreč za vsebine dinamične narave, ki se lahko na redni ravni
posodabljajo, spreminjajo, dopolnjujejo oz. tudi izginejo v primeru, da se avtorji odločijo za odstranitev
vsebine.

4. Piškotki (ang. "cookies")

Pištkotki oz. angleško "cookies" so drobne datoteke, ki vsebujejo drobce informacij o spletnih straneh, ki
jih Uporabnik uporablja na svetovnem spletu, hranijo pa se neposredno na napravi uporabnika (telefon,
računalnika, tablica, itd). S tem je Ponudniku omogočeno, da uporabniku omogoči čim bolj kakovostno in
prijazno uporabniško izkušnjo. Od piškotkov so namreč odvisne določene funkcionalnosti spletnih strani,
ki brez piškotkov ne delujejo, kot so npr. prijava v zaledje (t.i. "backend" ali "administration") spletnih
strani, personalizacija delovanja spletnih strani (barve, vsebine) in podobno.

V skladu s tem, da se piškotki shranjujejo neposredno na naprave uporabnikov, imajo uporabnikov tudi
možnost piškotke v celoti blokirati. To storijo tako da v svojem priljubljenem spletnem brskalniku
(Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Edge, itd) onemogočijo piškotke
(disable cookies). Postopek, kako točno to storiti, se razlikuje od brskalnika do brskalnika. S tem
uporabnik lahko prepreči shranjevanje piškotkov na svojo napravo. Ponudnik v temu primeru ne more
jamčiti, da bo spletna stran delovala neokrnjeno oz. brez motenj v delovanju. Določene tehnološke
funkcionalnosti namreč zaradi narave delovanja interneta in spletnih brskalnikov brez piškotkov ni
mogoče zagotoviti.

5. Politika zasebnosti

Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov spletne strani varoval v skladu z veljavno
zakonodajo in podanimi evropskimi smernicami (GDPR). Ponudnik obenem zagotavlja, da podatkov
uporabnikov spletnih strani ne obdeluje na noben način, razen v namene, ki jih dovoljujejo in določajo
okviri aktualne zakonodaje na tem področju.

Nadalje, ponudnik podatkov uporabnikov ne obdeluje razen na podlagi izrecnega dovoljenja
uproabnikov. Podatki se v nobenem primeru ne posredujejo nobeni tretji pravni in/ali fizični osebi, prav
tako pa v skladu z evropskimi smernicami glede ravnanja s podatki nikoli niso posredovani izven območja
EU oz. Slovenije.

Določeni podatki se ob uporabi spletne strani generirajo in shranjujejo v vsakem primeru, brez vednosti
ali privolitve uporabnika. To so podatke, ki niso osebne narave, torej iz njih ni možno sklepati, za

katerega uporabnika gre oz. ni možno identificirati posameznega uporabnika. Gre za podatke strežniške
narave, kot so čas obiska določene spletne strani, tip spletnega brskalnika, IP naslov internet priključka,
itd. Podatki te narave se uporabljajo izključno za namen zagotavljanja neprekinjene dosegljivosti spletne
strani in morebitno odpravo tehničnih težav v primeru napak.

6. Kontakt

Vsaka spletna stran lahko vsebuje napake ali ima težave v delovanju. V slučaju, da uporabnik odkrije tako
težavo, prosimo, da nam to sporočite kar na info@netinet.si. S tem boste obvestili administratorja, ki je
odgovoren za nemoteno delovanje spletne strani in tudi za čim večjo točnost informacij, ki jih spletna
stran vsebuje.

Posodobitve dokuementa:

Ti Splošni pogoji so bili nazadnje posodobljeni dne 18. novembra, 2019